Home > Analize & Zagovaranje


Od početka rada poseban fokus OIA-e vezan je za promociju i razvoj javnih politika prema mladima po čemu je i poznata u BiH i šire u regiji Zapadnog Balkana. Do sada je sudjelovala gotovo u svim najvažnijim istraživanjima o položaju mladih u BiH, te u mnogim međunarodnim evaluacijama, intervjuima i fokus grupama.

Iako samo zagovaranje nije mjerljivo OIA je sa svojim kapacitetima sudjelovala u više od 100 institucionalnih promjena u BiH po pitanju mladih koji su značili promjenu legislative, razvoj strategija, politika i akcionih planova, uvođenje nove prakse u administraciji, kreiranje novih radnih mjesta/poslova/vladinih tijela za mlade, uspostavu novih budžeta ili procedura, infrastrukturalnih objekata, sve to u iznosu od nekoliko novih desetaka miliona KM ulaganja u mlade u BiH. U ovoj oblasti OIA je često bila i kreator trendova i promotor novih ideja oko kojih su se umrežavali mnogi akteri. Tako je 2003. godine OIA ispred FODBiH-a vodila i zvaničnu radnu grupu za omladinsku politiku međunarodne zajednice u BiH, što je jedini put da se vršila koordinacija u ovoj oblasti između 30-ak međunarodnih i bilateralnih agencija, NVO-a, UN-ovih agencija i dr.

U preko 30 međunarodnih i domaćih savjetodavnih i upravnih odbora po pitanju mladih OIA je sudjelovala, a također organizirala ili bila u poziciji prezentera i učesnika na nekoliko stotina stručnih skupova, konferencija i seminara u više od 40 zemalja svijeta.


IZ VIJESTI:


 &bull Europska konferencija o mobilnosti mladih (9.05.09.)

 &bull SR: Dijalog o mobilnosti, putovanjima i turizmu mladih (7.05.09.)

 &bull Sajmovi ideja mladih u BiH (april 09)

 &bull HR: Dijalog o mobilnosti, putovanjima i turizmu mladih (23.04.09.)

 &bull BiH: Dijalog o mobilnosti, putovanjima i turizmu mladih (20.04.09.)

 &bull Sastanak mladih parlamentaraca BiH (5.04.09.)

 &bull Konferencija o Sporazumu Vijeća ministara BiH i civilnog društva

 &bull Debata o obrazovanju u BiH – EUSR, Mrkonjić Grad (19.03.09.)

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting