Home > Info servis


OIA je jedna od prvih organizacija na Balkanu koja je razvila prema europskim standardima (ERYICA) poseban resursni servis za informiranje mladih koji se sastoji od niza povezanih aktivnosti i alata.

Info servis OIA-e treba da u najširem smislu redovno informira mlade o svim mogućnostima koje postoje za njih, o njihovim pravima i načinima kako da budu aktivni u društvu. Servis se vremenom mijenjao, razvijao, nadograđivao. Osnovni sadržaj čine/ili su nekoliko web portala, (ko)produkcije TV i radio emisija, info deskovi i info tačake za mlade u pojedinim gradovima, direktni odnosi sa javnošću, pojedine baze podataka i direktoriji, te posebne dijaloške forme.

Neki od aktuelnih aktivnosti i alata info servisa OIA-e su:

Info tačke za mlade

Otvoreni parlament (PSBiH)

Odnosi s javnošću

TV emisije

Info deskovi za mlade (IDeMo!)

Web portal za mlade MLADI.INFO

Portal za mobilnost mladih


IZ VIJESTI:


 &bull Otvoreni parlament (februar 09.)

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting