Home > Obuka


OBUKA je poseban sektor OIA-e kroz koji se vrši osnaživanje i jačanje kapaciteta pojedinih aktera u omladinskom sektoru. OIA je do sada kreirala i realizirala nekoliko stotina različitih programa obuke, kurseva, treninga, seminara, radionica kroz koje je prošlo više od 32.000 učesnika: vladinih službenika za mlade, političara, idera organizacija mladih, omladinskih radnika, pedagoga, nastavnika, srednjoškolaca, studenata i mladih.
Do sada je OIA vršila obuku i van BiH, u regiji Zapadnog Balkana ali i na međunarodnom nivou po Evropi i svijetu. Bila je angažirana za preko 20 međunarodnih organizacija za održavanje pojedinih aktivnosti edukacije.
U proteklim godinama OIA je proizvela i niz priručnika i edukacijskih materijala. Poznata je po kreiranju vlastite metodologije i usješnom facilitiranju procesa edukacija, konsultacija, sastanaka i skupova. Pojedine dobre prakse i metodologije prezentira često i na stručnim skupovima u BiH i vani.
Najčešće teme programa obuke su: aktivizam mladih i sudjelovanje mladih i društvu, tehnike zagovaranja, razvoj javnih politika prema mladima, tehnike namicanja sredstava, info servis i informiranje mladih, projektni management i management organizacije i skupova, NVO rad sa medijima i dr.

Priručnici i edukacijski materijali OIA-e

Teme, oblasti i korisnici programa obuke

Program „Aktivni mladi“ - za srednjoškolce (2005.-...)

Škola omladinske politike (2002.-2004.)

Program MRZIM (2002.-2004.)

Studentski klub MUNJA! (2009.-...)


IZ VIJESTI:


 &bull Sajmovi ideja mladih u BiH (april 09)

 &bull Regionalni seminar o NATO-u u Tirani (april 09.)

 &bull PosaoFest (9.04.09.)

 &bull Seminar za parlamente i savjete mladih Hrvatske (3.04.09.)

 &bull Formiranje novog udruzenja za promociju turizma i zaštite okoliša AYDA

 &bull OIA Poziv: Za mini projekte mladih (3.03.-2.04.09.)

 &bull Regionalni seminari o metodologiji i resursima za aktivizam mladih (mart 09)

© 2009 OIA    |    legal rights    |    Sajt priredio Team Consulting